วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เป็นมุมสบายๆสำหรับพักผ่อน

เป็นมุมสบายๆสำหรับพักผ่อน ที่นี่มีทั้งมุมธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดบทแปล คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ หรือเวปไซด์ของวัดไทยในต่างแดน ที่มีภาคภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย มีมุมหนังสือพิมพ์ มีมุมสำหรับชมรายการโทรทัศน์ ช่องหลักของไทย เพื่อนๆสหธรรมิกทุกๆท่าน แจ้งความประสงค์เข้ามาได้ ว่าต้องการสิ่งใดๆกระผมจะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ ...ขอความเจริญในธรรม จงมีแด่ผู้ปฏิบัติ...เจริญพร...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม